Tin đoàn thể xã hội

Trao giải thưởng cuộc thi

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục Người lao động nâng cao ý thức chấp hành nội quy lao động, Công đoàn Công ty đã tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu nội quy lao động của Công ty ANDK". Sau hai tháng phát động, vào ngày 11 tháng 09 năm 2015, Ban tổ chức

Người tốt việc tốt: Biểu dương đồng chí Trần Văn Sử - Nhân viên bảo vệ Ban Điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày 24 tháng 09 năm 2015, Ông Nguyễn Huy Công - Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam gửi thư khen đồng chí: Trần Văn Sử là nhân viên bảo vệ thuộc Tổ Bảo vệ Ban điều hành Dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về hành động

 1234