Mẫu hồ sơ tuyển sinh

DANH MỤC CÁC GIẤY TỜ CẦN CÓ TRONG HỒ SƠ CBNV

Danh mục các giấy tờ cần có trong hồ sơ CBNV gồm: Đơn đăng kí tuyển sinh và làm việc theo mẫu Công ty; Sơ yếu lý lịch được xác nhận tại địa phương nơi cư trú hoặc của đơn vị cũ (trong vòng 3 tháng trước khi tuyển dụng)theo mẫu của Công ty; Phiếu lý lịch tư pháp do Sở tư pháp cấp tỉnh/thành phố cấp (*)...

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp).

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam

Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi người đó tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh.

Mẫu sơ yếu lý lịch

Mẫu sơ yếu lý lịch

Đơn đăng ký tuyển sinh và làm việc

Gửi kèm theo hồ sơ gồm : - Đơn đăng ký tuyển sinh và làm việc (theo mẫu của Công ty); - 02 bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương, có dán ảnh 4x6cm, đóng dấu giáp lai ( theo mẫu của Công ty)...