Khách hàng
Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC)
Tầng 5,6 Tòa nhà Viện dầu - 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 04 3856 2861 - Fax: 04 3856 2552