Công ty CP CNG Việt Nam

Số 35I đường 30/4, P9, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
SĐT: 0643.574.635 - Fax: 0643.574.619